Canticum amoris: Simon Joannis

CANTICUM AMORIS. SIMON JOANNIS

Del músic i compositor català Lluís Millet (1867-1941), l'Schola Cantorum interpreta el Canticum Amoris, a tres veus iguals i orgue, una peça musical que l'autor dedicà al Seminari Diocesà de Mallorca el mes de gener de 1923

Comentaris